About

ડીસા તાલુકા શાકભાજી ખેડૂત મંડળ

ડીસા તાલુકો બનાસકાંઠા જિલ્લા માં રાજસ્થાન ને અડીને આવેલ તાલુકો છે જેમાં અંદાજે ૧૫૦ થી વધારે ગામડાં આવેલ છે જેમાં મોટા ભાગે ખેડૂત મિત્રો ખેતી અને દૂધ નો વ્યવસાય કરે છે.


ડીસા તાલુકા શાકભાજી ખેડૂત મંડળ એક ખેડૂતો નું બનાવેલ મંડળ છે જેનો ઉદ્દેશ ખેડૂતો દ્વારા ઉગાવેલ શાકભાજી શહેરી વિસ્તાર માં બહેનો સુધી પહોંચાડવી જેથી ખેડૂતો ને પણ આર્થિક મદદ મળે અને સાથે સાથે બહેનો ને રોજ ની તાજી અને ઓછા ભાવે શાકભાજી એમના ઘર સુધી મળી રહે. આ ઉદ્દેશ ને પાર પાડવા માટે આદર્શ કિસાન ફાઉન્ડેશન જે બિન-નફાકારક સંસ્થા છે જે આ મંડળ ને અમદાવાદ વિસ્તારમાં શાકભાજી પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે.