אשכול בננה

Product information

₪9.80

In stock and ready to ship

(כ-5-7 בננות באשכול)