ส่งแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ 2567

—> ท่านกดเพื่อเลือกหา excellence ที่เกี่ยวข้องกับแผนของท่าน เช่น แผนงานส่งเสริมงานทันตกรรม จะอยู่ใน PP&P

—> แนบเอกสารโดยกดที่ add file

—> เลือก file แผนงาน ของท่าน

—> ให้กดถัดไป จนถึงหน้าสุดท้าย

—> submit(ยืนยันการส่ง)

ส่งแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ 2567